Τουρκικα

Η μέθοδος Insight έχει προσανατολισμό στην χρήση της ξένης γλώσσας από την πρώτη στιγμή. Αυτό επιτυγχάνετε με την χρήση καινοτόμων μεθόδων που κάνουν παράλληλα το μάθημα ευχάριστο.

Η ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης ενθαρρύνεται με την ανάμιξη του σπουδαστή στην εκμάθηση. Διαδραστικές τεχνικές κάνουν το μάθημα ευχάριστο και διαμορφώνουν την γνώση σε επίγνωση, που σημαίνει ο σπουδαστής έχει τον έλεγχο της νέας γνώσης.

Η φιλοσοφία μας είναι ότι η Γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείτε σε κάθε στάδιο εκμάθησης και σε αυτό το σημείο παρουσιάζει αδυναμία η εκμάθηση γλώσσας στο ιδιαίτερο/ατομικό μάθημα. Η αδυναμία προκύπτει απο τη λεγόμενη “ακαδημαϊκή ασπίδα” η οποία δημιουργείτε μεταξύ καθηγητή & σπουδαστή. Αυτό που προτείνουμε είναι το ελάχιστο 2 άτομα ανά τμήμα ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους στους εκπαιδευτικούς διαλόγους.  

Tο εκπαιδευτικό Μοντέλο

Χρήση

Ευελιξία

Ανάμιξη

Ομαδικότητα

Τμήματα

Pre junior

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-7 ετών με στόχο τη γνωριμία με την αγγλική γλώσσα και τη χρήση της χωρίς γραφή και ανάγνωση

Junior