Ελένη Σκερλετοπούλου

Υπεύθυνη Σπουδών Ξενών Γλωσσών

Διεύθυνση :

Βουλγαροκτόνου 3 , Αλεξανδρούπολη,  68100

Phone:

6973 273308