Αγγλικα

Η μέθοδος Insight έχει προσανατολισμό στην χρήση της ξένης γλώσσας από την πρώτη στιγμή. Αυτό επιτυγχάνετε με την χρήση καινοτόμων μεθόδων που κάνουν παράλληλα το μάθημα ευχάριστο.

Η ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης ενθαρρύνεται με την ανάμιξη του σπουδαστή στην εκμάθηση. Διαδραστικές τεχνικές κάνουν το μάθημα ευχάριστο και διαμορφώνουν την γνώση σε επίγνωση, που σημαίνει ο σπουδαστής έχει τον έλεγχο της νέας γνώσης.

Η φιλοσοφία μας είναι ότι η Γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείτε σε κάθε στάδιο εκμάθησης και σε αυτό το σημείο παρουσιάζει αδυναμία η εκμάθηση γλώσσας στο ιδιαίτερο/ατομικό μάθημα. Η αδυναμία προκύπτει απο τη λεγόμενη “ακαδημαϊκή ασπίδα” η οποία δημιουργείτε μεταξύ καθηγητή & σπουδαστή. Αυτό που προτείνουμε είναι το ελάχιστο 2 άτομα ανά τμήμα ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους στους εκπαιδευτικούς διαλόγους.  

Tο εκπαιδευτικό Μοντέλο

Χρήση

Ευελιξία

Ανάμιξη

Ομαδικότητα

Τμήματα

Pre junior

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-7 ετών με στόχο τη γνωριμία με την αγγλική γλώσσα και τη χρήση της χωρίς γραφή και ανάγνωση.

Διδάσκεται από πτυχιούχο των Επιστημών Προσχολικής Αγωγής με επιπλέον εξειδίκευση στην αγγλική γλώσσα.

Junior